Polityka prywatności

Polityka prywatności

  1. Dane osobowe klienta są przetwarzane przez teepee.pl w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) oraz w celach marketingowo-promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
  2. Klient dokonujący zakupu w sklepie teepee.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupy Allegro z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez sklep teepee.pl oraz Grupę Allegro danych osobowych klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie teepee.pl (zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.)
  3. Klient zawsze ma prawo do wglądu oraz korekty swoich danych. W każdym momencie może żądać zaprzestania ich wykorzystywania.